Digital og analog borger- og brugerinddragelse

Hos GEMBA Impact er vi eksperter i anvendelse af digitale platforme og App’s til medarbejder, borger- og brugerinddragelse.

Vi tror på, at en effektiv og konstruktiv dialog og samskabelse mellem mennesker - medarbejdere, kunder, borgere eller andre interessenter - kan hjælpe private virksomheder, kommuner og offentlige organisationer med at træffe bedre beslutninger, forbedre tilliden, styrke demokratiet og skabe større indflydelse.

Som CitizenLab Partner i Danmark rådgiver vi kommuner om hvordan, de bedst kan implementere digital borgerinddragelse og samtidigt optimere deres fysiske borgermøder og workshops. Vi får de analoge og digitale systemer til at spille optimalt sammen. Start f.eks med en borgerworkshop og bred de kvalificerede ideer og input ud for en bredere gruppe borgere i kommunen - typiske de unge og børnefamilierne, som har vanskeligt ved at møde op fysisk, men gerne deltager digitalt

Som Certificeret Stormz facilitatorer, designer og faciliterer vi fysiske og online møder, workshops og events, hvor mennesker, teknologi og kreativ problemløsning smelter sammen og gør samarbejdet let, effektivt og sjovt.

Kontakt os, hvis du er en Kommune med borgerinddragelse højt på dagsordenen eller du repræsenterer en virksomhed, som planlægger et møde, en workshop eller en begivenhed, hvor der er fokus samskabelse, resultater og dokumentation.

1/22

Jeg vil gerne have en online præsentation af Stormz

Kontakt os på +45 4036 5501
eller sk@gemba.dk

GEMBA Impact
DTU Science Park

Venlighedsvej 6

DK-2970 Hørsholm

DENMARK 

©2019 GEMBA