GEMBA Impact

Hvorfor eksisterer vi?
Fordi de fleste mennesker vil bruge deres tid effektivt på møder, workshops, træning og arrangementer. De ønsker at være involverede og engagerede og ikke bare passive lyttere til et topstyret møde. Som enkeltpersoner bidrager vi med forskellig viden, erfaring og information, og det store flertal af os har masser af rigtig gode ideer. Det er det, vi bringer i spil, sammen med dig!


Hvad laver vi?
Vi designer og faciliterer personlige- og online møder, hvor deltagere, teknologi og kreativ problemløsning skaber en bedre mødeoplevelse for alle. Vi engagerer deltagerne og giver dem værktøjer og færdigheder til at blive kreative tænkere, stærke problemløsere og innovative teamspillere, der skaber resultater.


Hvordan gør vi det?
Et godt møde design, omhyggeligt forberedelse og en kombination af lavteknologiske kreative idéudviklingsmetoder og højteknologiske innovative digitale teknologier.

c/o GEMBA
DTU Science Park

Venlighedsvej 6

DK-2970 Hørsholm

DENMARK 

© 2019 GEMBA