Online møder og workshops som engagerer og skaber værdi

Hos GEMBA Impact er vi eksperter i anvendelse af digitale platforme og App’s til medarbejder, borger- og brugerinddragelse.

Vi tror på, at en effektiv og konstruktiv dialog og samskabelse mellem mennesker - medarbejdere, kunder, borgere eller andre interessenter - hjælper virksomheder, kommuner og organisationer med at træffe bedre beslutninger, forbedre tilliden, styrke demokratiet og skabe større indflydelse.

Som møde og workshop facilitator designer og faciliterer vi fysiske og online møder, workshops og events, hvor mennesker, teknologi og kreativ problemløsning smelter sammen og gør samarbejdet let, effektivt og sjovt. 

 

Som CitizenLab Partner i Danmark rådgiver vi kommuner om hvordan, de bedst kan implementere digital borgerinddragelse og samtidigt optimere deres fysiske borgermøder og workshops. Vi får de analoge og digitale systemer til at spille optimalt sammen. 


Kontakt os, hvis du er en Kommune med borgerinddragelse højt på dagsordenen eller du repræsenterer en virksomhed, som planlægger et onlinemøde, en workshop eller en begivenhed, hvor der er fokus samskabelse, resultater og dokumentation.

1/23

GEMBA Impact
DTU Science Park

Venlighedsvej 6

DK-2970 Hørsholm

DENMARK 

© 2020 GEMBA Impact